Medlemsavgift

Som medlem i a-kassan betalar du en medlemsavgift som ska täcka de avgifter som vi betalar till staten och våra kostnader för administration. Avgiften är lika för alla medlemmar.

Är du även medlem i Handelsanställdas förbund tillkommer den medlemsavgiften som varierar beroende på vilken inkomst du har.

Avgiftens storlek

Från januari 2017 är avgiften 132 till a-kassan kronor per månad. 

I september 2015 höjdes taket i arbetslöshetsförsäkringen. Det innebar att den högsta ersättningen per dag som då var 680 kronor höjdes till 910 kronor under de första 100 ersättningsdagarna och därefter till 760 kronor.

Det ändrade taket har lett till att den genomsnittliga ersättningen som vi betalar ut har höjts vilket är positivt då fler av våra medlemmar därmed får en högre ersättning. Den genomsnittliga ersättningen per dag som betalas ut till våra medlemmar har en direkt påverkan på den finansieringsavgift vi ska betala till staten för varje medlem. 

Betala din avgift med autogiro

Du kan med din e-legitimation registrera medgivande för autogirbetalning direkt hos Bankgirot genom att följa länken till nedan under Autogiro direkt.

Publicerad: 13 november 2017
Granskad: 13 november 2017