Medlemskap

Handels a-kassa är en av flera a-kassor som har ett nära samarbete med den fackliga organisationen, men vi är är juridiskt fristående från den. Du som ansöker om medlemskap i vår a-kassa kan samtidigt ansöka om medlemskap i Handelsanställdas förbund. Att vara medlem i både Handels och i a-kassan innebär att du har tillgång till stöd och hjälp i arbetslivet oavsett om du jobbar eller är arbetslös.

Det finns flera a-kassor i Sverige. Vilken a-kassa du ska vara medlem i avgörs oftast av vad du arbetar med. Förteckning av alla a-kassor och vilka de organiserar finns på Sveriges a-kassors hemsida.

Rätt att bli medlem i Handels a-kassa?

Rätt att bli medlem i vår a-kassa har du som arbetar inom vårt verksamhetsområde eller gjorde det när du senast arbetade. För att bli medlem måste du göra en skriftlig ansökan om medlemskap.

Du kan bara vara medlem i en a-kassa åt gången. Är du medlem i en annan a-kassa och ansöker om medlemskap i vår a-kassa, ska du samtidigt ansöka om att avsluta ditt medlemskap hos din nuvarande a-kassa

Rätten att bli medlem gäller till månadsskiftet före den månad du fyller 65 år.

Vårt verksamhetsområde

Rätt att bli medlem i vår a-kassa har den som arbetar inom a-kassans verksamhetsområde, dvs arbetar i butik, på lager, som frisör, inom folkrörelsen, cirkelledare, anställda inom Folksams säljorganisation och musiker, kulturarbetare inom scenkonst, film, television och andra yrkesutövare inom nöjesområdet, såväl anställda som företagare, samt i Sverige bosatta yrkesfiskare som är företagare eller anställda och därmed närbesläktade områden.

Är du osäker på om du arbetar inom vår a-kassas verksamhetsområde ber vi dig att ta kontakt med oss.

Från och med när kan du bli medlem?

Medlemskap beviljas alltid från den första i en månad. Du kan bli medlem tidigast från den första i den månad som din skriftliga ansökan om medlemskap kom in till a-kassan.

 
Publicerad: 4 oktober 2018
Granskad: 13 november 2017