Mina sidor

Intyg vid konkurs

Har du arbetat åt ett företag som gått i konkurs ska du lämna in:

  • Arbetsgivarintyg, som din tidigare arbetsgivare ska fylla i fram till det att företaget gick i konkurs.
  • Vidimerad kopia av de beslut gällande lönegaranti som du fått från konkursförvaltaren. Av beslutet eller besluten ska det framgå under vilken tid ersättning har utbetalats och med vilket belopp.
Uppdaterad: 19 oktober 2018