Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Intyg som ska ingå i ansökan > Intyg om du bedrivit eget företag

Intyg om du bedrivit eget företag

Har du innan arbetslösheten bedrivit eget företag eller om du fortfarande bedriver eget företag behöver vi ha in:

 • Arbetsintyg för företagare som du själv fyller i och som ska styrkas av revisor eller utomstående
 • Vidimerade taxeringsbeslut inklusive samliga näringsbilagor från Skatteverket för de tre senaste inkomståren. Enklast får vi dessa uppgifter direkt från Skatteverket genom att du fyller i fullmakt Inkomst från egen verksamhet och skickar till dem.
 • Om du bedrivit företaget kortare tid än 24 månader och dessförinnan har arbetat som anställd behöver vi ett arbetsgivarintyg från anställningen.
 • Komplettering till arbetsgivarintyg om du fått ersättning från Försäkringskassan samtidigt som du utfört arbete med minst 50 timmar per månad. Intyg från Försäkringskassan ska då också lämnas på vilken typ av ersättning som utgått, i vilken omfattning samt hur mycket det betalat ut
 • Avregistreringsbevis eller ändringsbevis från Patent- och Registreringsverket
 • Kopia på de tre senaste årens deklarationer inklusive samtliga bilagor avseende företaget (om företaget bedrivits kortare tid än tre år ska deklarationer avseende de år som företaget bedrivits bifogas)
 • Om företaget har sålts vill vi ha in kopia på överlåtelseavtalet
 • Om företaget gått i konkurs ska vi ha ett intyg från konkursförvaltare eller kopia på dom vid tingsrätt
 • Om det är en enskild firma vill kassan ha in uppgift om att F-skattebevis återkallats
 • Uppgift från Skattemyndigheten om att momsskyldigheten har upphört
 • Om företaget varit/är ett Aktiebolag vill kassan ha en en kopia på aktieboken

 

Uppdaterad: 19 oktober 2018
Granskad: 15 november 2017