Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Handläggningstid

Handläggningstid

Vi arbetar för att du ska få beslut och ersättning så snabbt som möjligt och handlägger ansökningar i den ordning de kommer in till oss.

Aktuell handläggningstid

Just nu handlägger vi ansökningar om ersättning som kom in till oss den 5 juli eller tidigare.

Uppdaterad den 27 juli 2021

Nedan listar vi några vanliga frågor om handläggningstiden:

När är mitt ärende klart?

Vi handlägger alla ansökningar om ersättning i den ordning som vi får in dem. Det datum vi anger under Handläggningstid är det datum som de ansökningar vi just nu arbetar med kom in till oss. Datumet uppdateras varje vecka.

Saknas någon uppgift i ansökan eller om någon uppgift behöver förtydligas tar det längre tid. Vi kan därför inte lämna ett exakt datum för när just ditt ärende blir klart.

Uppdaterad den 8 januari 2021

Varför kan ni inte ge mig ett exakt datum för när mitt ärende är klart?

När du ansöker om ersättning ska vi först utreda om du arbetat i tillräcklig omfattning innan din arbetslöshet för att ha rätt till ersättning och därefter beräkna hur mycket ersättning du har rätt till. För att vi ska kunna göra det behöver du lämna in detaljerade uppgifter och intyg för hela den så kallade kvalifikationstiden. Saknas någon uppgift eller om någon uppgift behöver förtydligas så kommer vi be dig komplettera ditt ärende och det tar då längre tid innan det blir klart. Vi kan därför inte ge dig ett exakt datum för när ditt ärende är klart.

Uppdaterad den 8 januari 2021

Har mina uppgifter och intyg kommit in?

På Mina sidor kan du själv se vilka uppgifter och intyg du skickat in under "Mina dokument". Kan du där se uppgiften eller intyget så har den kommit in till oss.

Saknas någon uppgift kommer vi lägga upp det på din "att-göra-lista" och skickar samtidigt ett meddelande till dig så du vet att du behöver lämna mer uppgifter. 

Uppdaterad den 8 januari 2021

Varför har jag punkter kvar på min "att-göra-lista" trots att jag skickat in det ni frågat efter?

Vi hanterar alla ärenden och uppgifter i den ordning som de kommit in till oss. Så snart vi gått igenom ditt ärende och godkänt uppgiften kommer vi ta bort den från din "att-göra-lista". 

Behöver vi mer uppgifter eller om någon uppgift behöver kompletteras så återkommer vi till dig.

Uppdaterad den 11 januari 2021

Varför fick jag inte information om att något saknades eller behövde förtydligas när jag ringde?

Det är först när vi handlägger ditt ärende och går igenom de detaljerade uppgifter och intyg som du lämnat till oss som vi med säkerhet kan svara på om något saknas eller behöver förtydligas. Vi handlägger alla ärenden i den ordning de kommit in till oss. Det gör att vi innan handläggning sker inte med säkerhet kan säga om allt är komplett eller om något saknas.

Uppdaterad den 8 januari 2021

Hur lång tid tar det innan jag får pengar efter beslut?

Så snart du fått beslut om att du har rätt till ersättning ser vi till att utbetalning sker för de tidrapporter du lämnat in. Utbetalning sker vanligtvis en gång per vecka och här finns plan för när utbetalningar sker.

Uppdaterad den 11 januari 2021
Uppdaterad: 8 januari 2021