Mina sidor stängt

Mina sidor är stängt. Vi återkommer med mer information när vi får den.

Läs mer här. Stäng
Mina sidor

Pension

Om du tar ut pension kan du ha rätt till ersättning från a-kassan för det inkomstbortfall som inte täcks av pensionen, fram till och med månadsskiftet före den månad då du fyller 65 år och under förutsättning att du står till arbetsmarknadens förfogande.

 

Obs! Från den 2 juli 2018 ändrades reglerna för vilken ersättning som kan lämnas och har du frågor om äldre ersättning behöver du kontakta oss för att få rätt information.

Du som gör uttag av pension ska bifoga kopia på pensionsbeslut som underlag i samband med ansökan om ersättning. Därefter är du skyldig att anmäla ändringar av pensionsbeloppet.

Allmän ålderspension eller annan pension

Om du får allmän ålderspension eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete ska dagpenningen minskas med pensionen. 

På IAF:s hemsida kan du läsa mer om pension i kombination med ersättning från a-kassan.

Uppdaterad: 23 oktober 2018