Mina sidor stängt

Mina sidor är stängt. Vi återkommer med mer information när vi får den.

Läs mer här. Stäng
Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Under tid med ersättning > Om du får ett deltidsarbete

Om du får ett deltidsarbete

Att vara deltidsarbetslös innebär det att du under någon del av en vecka arbetar ett fåtal timmar under en eller flera dagar samtidigt som du erhåller ersättning från a-kassan. Det antal timmar du arbetar under en vecka dras ifrån din ersättning från a-kassan.

Hur stor din ersättning blir en sådan vecka är beroende av i vilken omfattning du arbetade innan arbetslösheten, hur mycket du arbetar på nuvarande arbete och i vilken omfattning som du vill och kan arbeta (dina arbetsmöjligheter). Ersättningen betalas ut med hela och halva dagar enligt en fastställd omräkningstabell (pdf).

Begränsningsregel vid deltidsarbete

För veckor då du utfört deltidsarbete och samtidigt erhållit ersättning från a-kassan, kan du få maximalt 60 veckor per ersättningsperiod. När de 60 veckorna är förbrukade kan ersättning endast utbetalas för veckor då du inte har utfört något arbete.

Begränsningsregeln gäller alla anställningsformer, även timanställningar. Även semester räknas som arbete. Begränsningsregeln gäller endast veckor med ersättning från a-kassan, inte med aktivitetsstöd.

Ensamstående med barn under 18 år

Du som är ensamstående och har egna barn under 18 år som på grund av vårdnad eller umgänge är boende helt eller delvis i ditt hem, kan anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när du har förbrukat dina 60 deltidsveckor. Anvisningen görs av Arbetsförmedlingen. Du ska därför kontakta Arbetsförmedlingen om du har barn under 18 år som bor hos dig och har förbrukat dina 60 deltidsveckor.

Anställningsbevis

Om du arbetar deltid (gäller alla typer av deltidsanställningar) och ansöker om ersättning för resterande tid ska du skicka in ett anställningsbevis till a-kassan för den aktuella anställningen. Anställningsbevis skickar du enklast till oss genom att ladda upp det på Mina sidor.

Ett anställningsbevis är en handling som din arbetsgivare utfärdar och där ska det bland annat framgå från och med när du är anställd, om det finns ett slutdatum för anställningen, vad det är för typ av anställningsform och i vilken omfattning du kommer att arbeta. Anställningsbeviset ska vara undertecknat av dig och din arbetsgivare.

Så snart du börjar fylla i arbete på dina tidrapporter (kassakort) kommer vi att meddela dig att du ska skicka in ett anställningsbevis.

De uppgifter du lämnar om din arbetslösa tid på kassakorten är underlag för din utbetalning från oss. För att kunna fylla i dina tidrapporter måste du veta hur många timmar per dag eller vecka du har rätt att få betalt för från arbetsgivaren. Dina tidrapporter ska stämma med den redovisning av arbetad tid som din arbetsgivare lämnar vid anställningens slut eller var sjätte månad.

Arbetsgivarintyg

Om du fått eller fortfarande får ersättning från a-kassan i kombination med ett deltidsarbete ska du skicka in ett arbetsgivarintyg till a-kassan när anställningen upphört, eller var sjätte månad om det är en längre anställning. Här fyller din arbetsgivare bland annat i exakt hur mycket arbete du har utfört i varje månad.

Om a-kassan inte får något arbetsgivarintyg när anställningen upphör, eller var sjätte månad, kommer du att få ett brev från a-kassan med begäran om att du skickar in ett arbetsgivarintyg. I brevet framgår att handlingen ska ha inkommit till a-kassan inom en viss tid.

Be din arbetsgivare använda vår e-tjänst arbetsgivarintyg.nu när hen fyller i intyget. Där får din arbetsgivare hjälp med att lämna rätt information i intyget och du kan skicka intyget digitalt till oss. Mer information finns på arbetsgivarintyg.nu

Har du haft flera arbetsgivare ska var och en fylla i ett arbetsgivarintyg.

Vill du och/eller din arbetsgivare inte använda arbetsgivarintyg.nu ska arbetsgivaren istället fylla i blanketten Arbetsgivarintyg och lämna till dig och du i din tur skicka in den till oss.

Uppdaterad: 23 oktober 2018