Mina sidor

Lärare/cirkelledare

Hur du som lärare ska fylla i dina tidrapporter beror på om du får timlön, månadslön eller om du får betalt per lektion. 

Om du får timlön

Får du betalt per timme utan att ha en fast arbetstid ska du fylla i de timmar du arbetat dag för dag i raden “Arbete”. 

Om du får månadslön 

Får du månadslön och har en fast arbetstid ska du fylla i hur många procent du arbetar i fältet “Anställningens omfattning”. 

Om du får betalt per lektion 

Du behöver räkna om dina lektioner till en 40-timmarsvecka för att kunna fylla i tidrapporterna på rätt sätt. Det gör du genom att ta antalet arbetade lektioner gånger 40 delat med antalet lektioner per vecka vid heltid. 

Cirkelledare har vanligtvis 27 lektioner per vecka vid heltid. SFI-lärare har vanligtvis 24 lektioner per vecka vid heltid. Vad som gäller för dig hittar du troligen i ditt anställningsavtal. 

Exempel:

Du har 4 lektionstimmar per vecka. Vid heltid är antalet lektioner 27 timmar per vecka.  
4 x 40 / 27 = 5,93 timmar. Du ska tidrapportera 6 timmars arbete.  

Om du har ett bestämt antal lektionstimmar per år ska du i stället dela dem med 40 för att få fram tjänstens omfattning per vecka.  

Exempel:

Du är anställd på 800 lektionstimmar per år.  

800 / 40 = 20. Du ska tidrapportera 20 timmars arbete. 

Uppdaterad: 14 januari 2022