Mina sidor

Arbete med schemalagd arbetstid

Fyll i hur många procent darbetar i fältet “Anställningens omfattning”. 

Det gäller oavsett om du får månadslön eller timlön samt oberoende av hur ditt schema ser ut vecka för vecka.

Räkna ut hur många procent du arbetar 

Är du exempelvis anställd för att arbeta 2timmar per vecka på en arbetsplats där heltid motsvarar 40 timmar per vecka ska du fylla i att du arbetar 5%.  

22 / 40 = 5% 

Om heltid motsvarar 38,25 timmar per vecka ska du i stället fylla i att du arbetar 5% 

22 / 38,25 = 58 % 

Mertid, övertid eller annat extra arbete 

Om du arbetat mertid, övertid eller haft annat extra arbete ska du både fylla i hur många procent du arbetar samt hur många timmar du arbetat extra.  

Om du påbörjar eller avslutar din anställning mitt i en vecka 

Om du påbörjar eller avslutar en anställning med schemalagd arbetstid mitt i en vecka behöver du räkna om anställningens omfattning i procent till timmar per dag. Kontakta oss så hjälper vi dig!  

 Här kan du räkna ut hur många ersättningsdagar du kan få

Uppdaterad: 4 januari 2022