Under tid med ersättning

När du ansöker om ersättning från oss är du skyldig att meddela oss om du tänker göra något som kan påverka din rätt till ersättning. Det kan exempelvis handla om att du tänkt börja studera, starta eget företag eller ansöka om pension.

Aktivitetsrapportera

Under din tid som arbetssökande med ersättning från a-kassan ska du redovisa ditt arbetssökande till Arbetsförmedlingen mellan den 1-14 i varje månad.

Läs mer
 • Om du får ett deltidsarbete

  Att vara deltidsarbetslös innebär det att du under någon del av en vecka arbetar ett fåtal timmar under en eller flera dagar samtidigt som du erhåller ersättning från a-kassan. Det antal timmar du arbetar under en vecka dras ifrån d...

 • Studier

  Du kan normalt inte få ersättning från a-kassan under tid som du studerar. Under vissa förutsättningar kan du dock få ersättning trots att du studerar. Ta kontakt med oss på a-kassan innan du påbörjar studier om du tänker ansöka...

 • Pension

  Om du tar ut pension kan du ha rätt till ersättning från a-kassan för det inkomstbortfall som inte täcks av pensionen, under förutsättning att du står till arbetsmarknadens förfogande och inte fyllt 65 år. Obs!  Från den 2 juli 2018...

 • Utlandsarbete

  Genom EU-förordningarna får du som flyttar mellan länderna eller som bor och arbetar i skilda länder ett skydd om du blir arbetslös. Skyddet skulle du inte haft om enbart nationella regler hade tillämpats. Förordningarna innehåller...

 • Utbetalning

  Här finns information om när och hur utbetalning av ersättning sker.

 • Rapportera din tid

  Här finns information om kassakortet och hur du fyller i det i olika situationer.

 • Inkomstuppgifter till Skatteverket

  Från och med den 1 januari 2019 redovisar vi dina uppgifter till Skatteverket varje månad, istället för en gång per år. Vi lämnar uppgifter till Skatteverket om skattepliktig ersättning och skatt. Uppgifterna ligger till grund för d...

Uppdaterad: 23 oktober 2018