Mina sidor

Medlemsvillkor

Medlemsvillkoret uppfyller du när du varit medlem i a-kassan i 12 månader. Du får lägga samman tid som du varit medlem i vår a-kassa med tid som du varit medlem i annan a-kassa så länge som det inte är något uppehåll mellan medlemskapen.

För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning måste du uppfylla ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor inom medlemskapstiden. 

Klarar du arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret har du rätt till grundersättning under förutsättning att du även uppfyller de allmänna villkoren.

Uppdaterad: 15 april 2020