Medlemsvillkor

Medlemsvillkoret uppfyller du när du varit medlem i a-kassan i 12 månader. Du får lägga samman tid som du varit medlem i vår a-kassa med tid som du varit medlem i annan a-kassa så länge som det inte är något uppehåll mellan medlemskapen.

Tillfälliga regler

Observera att riksdag och regering har beslutat om tillfälliga regler som träder i kraft den 13 april 2020. Du kan läsa mer om de tillfälliga reglerna på länken nedan.

De regler som vi beskriver på de här sidorna är de ordinarie reglerna.

Läs mer här

För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning måste du uppfylla ett medlemsvillkor och ett arbetsvillkor inom medlemskapstiden. 

Klarar du arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret har du rätt till grundersättning under förutsättning att du även uppfyller de allmänna villkoren.

Uppdaterad: 15 april 2020