Mina sidor

Överhoppningsbar tid

"Överhoppningsbar tid" innebär att kvalifikationstiden inom vilken du ska uppfylla ett arbetsvillkor förlängs.

En månad som innehåller arbete (förvärvsarbete) i sådan omfattning att den kan användas i ett arbetsvillkor kan dock aldrig hoppas över. Den överhoppningsbara tiden är begränsad till 5 år. Ett arbetsvillkor kan alltså som längst ligga 6 år tillbaka i tiden.

Exempel på överhoppningsbar tid:

 • Styrkt sjukdom
 • Vård av eget barn som inte fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn 2 år efter barnets ankomst till familjen
 • Vård av närstånde med hel närståendepenning
 • Uppdrag som jour- eller familjehem i vissa fall
 • Föräldrapenning
 • Totalförsvarsplikt
 • Heltidsutbildning som du avslutat efter det att du fyllt 25 år. Om du inte fyllt 25 år när du avslutat heltidsutbildningen krävs att du arbetat heltid 5 månader sammanhängande någon gång innan utbildningen påbörjades. Ferierna hoppas också över om du inte har arbetat så pass mycket att arbetet kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor.
 • Rekryteringsbidrag
 • Arbete med särskilt anställningsstöd
 • Tid då du fått etableringsersättning
 • Tid då du följt med din make/maka alternativt sambo vid dennes arbete i utlandet, under förutsättning att makens eller makans arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen utbetalas från Sverige. I detta fall finns ingen 5-årsbegränsning av den överhoppningsbara tiden.
Uppdaterad: 22 oktober 2018