Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Regler och villkor > Villkor > Kvalifikationstid

Kvalifikationstid

Med kvalifikationstid avses de tolv månader som närmast föregått din arbetslöshet.

Kvalifikationstiden räknas alltid i hela månader och börjar antingen den sista i månaden före den månad du anmälde dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen eller den sista i samma månad som du anmäler dig om den månaden innehåller förvärvsarbete i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor

Vid utläggning av kvalifikationstiden kan viss tid som du varit förhindrad att arbeta hoppas över. Detta under förutsättning att orsaken till att du varit förhindrad utgörs av så kallad överhoppningsbar tid.

En månad som innehåller arbete i sådan omfattning att den kan användas i ett arbetsvillkor kan dock aldrig hoppas över. Den överhoppningsbara tiden är begränsad till maximalt fem år.

Uppdaterad: 22 oktober 2018