Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Regler och villkor > Villkor > Allmänna villkor

Allmänna villkor

För rätt till ersättning krävs bland annat att du uppfyller de allmänna villkoren samt ett arbetsvillkor.

De allmänna villkoren innebär att du:

  • är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan,
  • är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och
  • i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande.
Uppdaterad: 22 oktober 2018
Granskad: 14 november 2017