Mina sidor
A-kassan > Ersättning > Regler och villkor > Godkänt extraarbete

Godkänt extraarbete

Om du före arbetslöshetens inträde under minst tolv månader vid sidan av din heltidssysselsättning, som anställd eller i näringsverksamhet, arbetat på en anställning eller i ett eget företag kan du få detta som ett så kallat "godkänt extraarbete".

 Det krävs även att det godkända extraarbetet inte utvidgas under arbetslösheten eller hindrar dig från att ta ett lämpligt heltidsarbete.

För att en anställning ska anses som ett godkänt extraarbete får inkomsten från anställningen under kvalifikationstiden i genomsnitt inte överstiga ett belopp som motsvarar 6 grundbelopp per vecka.

Om a-kassan beslutar om godkänt extraarbete kommer du att få ett separat beslut om detta. Den tid som du arbetar i ditt godkända extraarbete ska då inte fyllas i på dina tidrapporter. Det är dock viktigt att du inväntar vårt beslut innan du slutar fylla i arbetstiden på dina tidrapporter.

Mer arbetstid i det godkända extraarbetet

Anställning:
Skulle arbetstiden i ditt godkända extraarbete utökas upphör det att vara ett godkänt extraarbete. All tid som du arbetar ska då fyllas i som arbetad tid på dina tidrapporter.

Eget företag:
Utökas den arbetade tiden i det godkända extraarbetet upphör rätten till ersättning och du bedöms som egen företagare.

Högre inkomst

Om du har ett godkänt extraarbete där arbetstiden är densamma men inkomsten i genomsnitt 6 grundbelopp per vecka, minskas ersättningen från a-kassan med motsvarande belopp.

Du är själv skyldig att meddela a-kassan om du utökar din arbetstid i det godkända extraarbetet eller om inkomsten överstiger beloppsgränsen.

Intyg

Om du har en anställning som godkänt extraarbete ska du varje år skicka in ett arbetsgivarintyg för arbetet till oss. Om du har ett eget företag som godkänt extraarbete ska du varje år skicka ett arbetsintyg för företagare tillsammans med en kopia på deklaration till oss.

6 grundbelopp motsvarar enligt de ordinarie reglerna 2 190 kr ( 6 x 365 kr). Regeringen har beslutat att tillfälligt höja grundbeloppet till 510 kr/dag från och med den 13 april 2020. Reglerna upphör i december 2022. Under den här tiden motsvarar 6 grundbelopp 3 060 kr (6 x 510 kr).

Uppdaterad: 15 april 2020