Mina sidor

Missköter arbetssökandet

Du anses missköta ditt arbetsökande om du utan godtagbart skäl:

  • inte medverkar till att upprätta en individuell handlingsplan,
  • inte lämnar en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen inom utsatt tid,
  • inte besöker eller tar kontakt med Arbetsförmedlingen eller kompletterande aktör vid överenskommen eller på annat sätt beslutad tidpunkt eller
  • inte söker anvisat lämpligt arbete,
  • eller inte aktivt söker lämpliga arbeten.

Åtgärder vid misskötsel

Handlar du på ett sätt som anses som att du missköter ditt arbetssökande kommer det att leda till olika åtgärder beroende av om det är första gången eller och det skett flera gånger.

  1. Första gången - varning
  2. Andra gången - 1 dag avstängning
  3. Tredje gången - 5 dagar avstäning
  4. Fjärde gången - 10 dagar avstängning
  5. Femte gången - ersättningsrätten upphör. För att få rätt till ersättning härefter krävs att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Aktivitetsrapporten till Arbetsförmedlingen

Är du arbetslös och får ersättning från a-kassan ska du varje månad redovisa skriftligen till Arbetförmedlingen vad du gjort för att få ett arbete. Redovisningen ska ske i en så kallad aktivitetsrapport, via webben eller på en särskild blankett. Att inte lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen likställs med att man missköter sitt arbetssökande och ska därför utgöra grund för åtgärd. Det är du själv som har ansvaret för att visa att du står till arbetsmarknadens förfogande.

Läs mer om aktivitetsrapporten på Arbetsförmedlingens hemsida.

Aktivt arbetssökande

Det är viktigt att du själv är aktiv, både vad gäller att söka arbete och när det gäller att få vägledning om du skulle vilja byta yrke eller vidareutbilda dig.

Uppdaterad: 22 oktober 2018