Mina sidor

Förlänger tiden i arbetslöshet

Du anses förlänga din tid i arbetslöshet om du utan godtagbart skäl:

  • avvisar ett erbjudet lämpligt arbete,
  • genom ditt uppträdande uppenbarligen vållat att en anställning inte kommit till stånd, eller
  • avvisar en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Åtgärder vid förlängning av tid i arbetslöshet

Handlar du på ett sätt som förlänger tiden i arbetslöshet kommer det att leda till olika åtgärder beroende av om det är första gången eller och det skett flera gånger.

  1. Första gången - 5 dagar avstängning
  2. Andra gången - 10 dagar avstängning
  3. Tredje gången - 45 dagar avstängning
  4. Fjärde gången - ersättningsrätten upphör. Därefter krävs det att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor för att åter ha rätt till ersättning.

Lämpligt arbete

Arbetslöshetsförsäkringen är inte en yrkesförsäkring. Det innebär att du inte kan begränsa ditt arbetssökande inom ett visst yrkesområde. Du har kan inte heller begränsa ditt arbetssökande till ett geografiskt område.

Bedömningen av om ett arbete är lämpligt för dig görs mot bakgrund av tillgången på arbetstillfällen. Skälig hänsyn tas till dina tidigare yrken och erfarenheter och andra personliga förutsättningar.

Dessutom ska:

  • anställningsförmånerna vara förenliga med de förmåner som finns för anställda enligt kollektivavtal
  • det inte vara arbetskonflikt på arbetsplatsen till följd av stridsåtgärd som är lovlig enligt lag eller kollektivavtal
  • arbetsförhållandena i övrigt motsvara kraven i arbetsmiljölagstiftningen när det gäller att förebygga ohälsa och olycksfall.

Om du avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete

Är du arbetslös och Arbetsförmedlingen anvisar dig att söka ett arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program bör du göra det. Söker du inte det anvisade arbetet eller programmet meddelar Arbetsförmedlingen detta till oss på a-kassan. Vi kommer då att utreda varför du inte sökte enligt anvisningen.

Uppdaterad: 22 oktober 2018