Mina sidor

Själv orsaka sin arbetslöshet

Du anses själv ha orsakat din arbetslöshet om du

  • utan giltig anledning lämnat ditt arbete,
  • på grund av otillbörligt uppförande skilts från ditt arbete,
  • utan giltig anledning lämnat ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas, eller
  • uppträtt på ett sådan sätt att den offentliga arbetsförmedlingen återkallat en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket aktivitetsstöd lämnas.

Åtgärder när du själv orsakar din arbetslöshet

Anses du själv ha orsakat din arbetslöshet får du en åtgärd enligt nedan:

  1. Första gången – Avstängning 45 dagar
  2. Andra gången – Avstängning 45 dagar
  3. Tredje gången – Ersättningsrätten upphör. Därefter krävs att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor innan ersättning åter kan lämnas.
Uppdaterad: 22 oktober 2018