Mina sidor
A-kassan > Arkiv > Musikernas a-kassa fusioneras med Handels a-kassa

Musikernas a-kassa fusioneras med Handels a-kassa

Under senare år har utvecklingen i en rad arbetslöshetskassor visat på en negativ utveckling vad avser medlemsantal. Anledningar till medlemsminskningen är bland annat ändrade regler för egenfinansiering av arbetslöshetsförsäkringen samt försämrade villkor i försäkringen. För Musikernas a-kassa har detta inneburit att de sedan 2007 tappat 1 785 medlemmar vilket motsvarar en minskning med två tredje delar. Effekten har blivit att Musikernas a-kassa inte anser sig kunna fortsätta bedriva verksamhet i egen regi.

Med ovanstående som bakgrund har båda parternas extrainsatta stämmor idag beslutat att fusioneras från den 5 november 2012. För medlemmar i Handels a-kassa innebär en fusion med Musikernas a-kassa inte några förändringar.

Uppdaterad: 5 september 2012