Mina sidor
A-kassan > Aktuellt > Ny medlemsavgift

Ny medlemsavgift från 1 januari 2021

Från januari 2021 höjs medlemsavgiften till 145 kronor per månad.

I april och i juni höjde Regeringen högsta ersättningsbeloppen för den som är arbetslös. Det är mycket positivt för dig som är medlem hos oss, och har lett till att många fler får högre ersättning idag än innan. Men de högre ersättningsbeloppen innebär en högre kostnad för oss och vi behöver därför höja medlemsavgiften.

Under 2020 har Regeringen tagit flera beslut om tillfälliga ändringar i arbetslöshetsförsäkringen för att stärka den ekonomiska tryggheten för den som blir arbetslös med anledning av den pandemi vi drabbats av.

Regeringen har bland annat beslutat att:

  • En medlemsmånad räknas som fyra under perioden mars – december 2020 vilket gör att man kan få inkomstbaserad ersättning redan efter tre månaders medlemskap istället för tolv.
  • Karensdagarna slopas under perioden 30 mars 2020 – 3 januari 2021.
  • Kravet på arbetets omfattning innan arbetslösheten för att ha rätt till ersättning sänks under perioden mars – december 2020.
  • Ersättningsbeloppet för den som får inkomstbaserad ersättning höjdes i april från max 910 kronor till 1 200 kronor per dag under de första 100 ersättningsdagarna och i juni höjdes ersättningsbeloppet från max 760 kronor till 1 000 kronor per dag för resterande ersättningsdagar i perioden. 
  • Ersättningsbeloppet för den som får grundersättning höjdes i april från 365 kronor till 510 kronor per dag.

De höjda ersättningsbeloppen gäller fram till och med den 3 januari 2021 men Regeringen har lämnat förslag om att de högre ersättningsbeloppen och det lägre kravet på arbetets omfattning för att ha rätt till ersättning ska förlängas ytterligare två år.

Den medlemsavgift vi tar ut av dig som medlem ska täcka den kostnad vi ska betala till staten, finansieringsavgift, varje månad och de kostnader vi har för administration. Den finansieringsavgift vi ska betala till staten varje månad påverkas av vilken genomsnittlig dagpenning vi betalar ut till de av våra medlemmar som får inkomstbaserad ersättning. De höjda ersättningsbeloppen har lett till att den genomsnittliga dagpenningen vi betalar ut till våra arbetslösa medlemmar ökat med 80 kronor från 2019 fram till nu. Ökningen innebär att vi fått kraftigt ökade kostnader till staten. De lägre kraven har lett till att det är många fler som får rätt till ersättning och de högre ersättningsbeloppen har lett till att många fler av våra arbetslösa medlemmar får en högre ersättning än tidigare vilket är positivt för dig som är vår medlem om du blir arbetslös.

Pandemin har lett till att många av våra medlemmar på kort tid blivit arbetslösa och under vissa perioder har vi fått in fyra gånger fler ansökningar om ersättning. Vi har i år nästan 40 procent fler av våra medlemmar som får eller fått ersättning och vi har betalat ut nästan 60 procent mer i ersättning jämfört med 2019. För att vi ska kunna erbjuda dig som medlem god service och så bra och snabb hantering av ditt ärende som möjligt arbetar vår personal sedan pandemins start mycket övertid och vi har även anställt fler personer som utbildas till handläggare. Det har lett till att även kostanderna för vår administration ökat.

De högre ersättningsbeloppen har lett till att vi idag betalar 9:50 kronor mer per medlem till staten varje månad. Ökat antal ansökningar om ersättning och fler som är arbetslösa har lett till högre kostnader för vår administration. För att intäkter och kostnader för verksamheten ska vara i balans behöver vi höja vår medlemsavgift med 13 kronor från dagens 132 kronor till 145 kronor per månad från 1 januari 2021. 
Uppdaterad: 10 december 2020