Läsa kontrolluppgift

Du som betalat ränta på återkrävd arbetslöshetsersättning har fått en kontrolluppgift av oss den 22 januari. Den har publicerats på Mina sidor men har visat sig inte kunna öppnas. Vi arbetar med att lösa problemet. 

Du kan se värdena på kontrolluppgiften för år 2019 i Mina sidor på sidan Utbetalningar och välja Kontrolluppgifter.

Uppdaterad: 23 januari 2020