Höjt ersättningstak från dag 101

Regeringen har beslutat att höja taket för den högsta ersättningen som kan betalas ut från a-kassan från och med dag 101 av en ersättningsperiod. Höjningen sker från dagens 760 kronor/dag till 1 000 kronor/dag och gäller för ersättning som avser perioden 29 juni 2020 till 3 januari 2021. 

Höjningen gäller även dig som redan har en pågående ersättningsperiod och som får inkomstbaserad ersättning.

Uppdaterad: 5 juni 2020