Föreningsstämma

Den 16 maj kl. 11.15 har vi vår föreningsstämma på Haymarket by Scandic i Stockholm. 

Ärenden som anges i stadgarna § 8 kommer att behandlas. Förslag som önskas behandlas av föreningsstämman ska skriftligt lämnas till ftligt kommit till styrelsen före 31 mars.

Val av ombud

Alla medlemmar kan vara med och nominera och välja ombud till föreningsstämman. Val görs inom respektive valkrets. 

Valtillfällen

Här finns information om när ditt valdistrikt hanterar sina val och var det sker.

Till informationen

Nomineringar av ombud till föreningsstämman skall vara kassan tillhanda senast 28 februari.

Förslag och nomineringar

Skickas till: Handelsanställdas arbetslöshetskassa, Box 1146, 111 81 Stockholm eller mejlas till: ann-marie.granberg@handels.se .

Uppdaterad: 5 februari 2019