Motioner och ombud

Nu har slutdatumet för motioner och nomineringar passerat. Era motioner kommer att behandlas av era avdelningar och förbundsstyrelsen tar det slutliga beslutet i december 2015. Under november och december kommer alla medlemmar att kunna rösta fram kongressombuden.