Lägstalöner 2015

I Sverige har vi inga lagar eller andra regler som reglerar lägstalöner. Men om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal med Handels så framgår det där hur mycket du ska ha betalt. Saknar arbetsplatsen ett kollektivavtal saknas också en lägsta gräns för lönen.

Här ser du de lägstalöner som gäller för de som har kollektivavtal med Handels:

Svensk Handel och KFO - Butik

Lägstalöner per timme* 2015

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Privat butik,
Svensk Handel

Kooperativ butik,
KFO

16 år 78:13 kr 78:16 kr
17 år 80:60 kr 80:60 kr
18 år 116:98 kr 117:19 kr
19 år 118:91kr 120:08 kr
     

Vid fyllda 18 år och arbetat i branschen:

1 år 122:43 kr 122:43 kr
2 år 124:45 kr 124:45 kr
3 år 132:22 kr 132:22 kr

 

KFO - Stormarknad

Lägstalöner per månad* 2015

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder och vana

 

Lönegrupp 1

Nyanställd 18 år utan branchvana

 

19 455 kr

18 år 19 455 kr
19 år 19 925 kr
19 år, 1 års branschvana 20 230 kr
20 år 20 530 kr
20 år, 1 års branschvana 20 830 kr
20 år, 2 års branschvana 21 130 kr

Lönesättning

Anställd som fyllt 16 år erhåller 75 procent av minimilön för lönegrupp 1 och anställd som fyllt 17 år erhåller 80 procent av samma minimilön.

 

Lönegrupp 2

Anställda med minst 3 års branschvana eller motsvarande yrkesutbildning kombinerad med minst ett års branschvana.

22 043 kr

Lönegrupp 3

Anställda med breddat ansvar, specialistfunktion eller förvärvad mångkunnighet enligt normer fastställda av de lokala parterna.

22 175 kr

 

Svensk Handel - Lager

Lägstalöner per timme* 2015

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Privat lager

Ch 1  (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort)

Ch 2 (övriga chaufförer) 

16 år 83:51 kr    
17 år 89:51 kr    
18 år 126:33 kr 130:58 kr 130:08 kr
19 år 129:68 kr 130:93 kr 130:43 kr
20 år 130:58 kr 131:83 kr 131:33 kr
20 år +6 mån 131:48 kr 132:73 kr 132:23 kr

 

KFO Lager

Lägstalöner per timme* 2015

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

16 år 89:79 kr
17 år 91:72 kr
18 år 130:80 kr
19 år 131:62 kr
+ 6 månader 131:75 kr
+ 6 månader 132:45 kr

 

Frisörer

Lägstalöner 2015

Behörig frisör har 15 000 kronor i basbelopp och 17,3% i provision
Behörig frisör med branschvana 5.000 timmar som anställd har 15 000 kronor i basbelopp och 17,6 % i provision.
Garantilönen är 22 389 kr/månad

Obehörig frisör har 14 000 kronor i basbelopp och 7,9% i provision.
Garantilönen är 15 672 kr/månad.

Både behörig och obehörig frisör har en försäljningsprovision på 7%.

 

Skönhetsvårdsavtalet

Lägstalöner 2015

Avtalet har fem olika lönegrupper:

Grupp 1: Nyanställd utan yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket – max 6 månader:
Grundlön/månad Grundlön/timme
20 254 kr 122:01 kr
Grupp 2: efter 6 månaders anställning
20 629 kr + provision 124:27 kr + provision
utan provision 22 177 kr utan provision 133:60 kr
Grupp 3: Sammanlagt ett års yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket:
21 254 kr + provision  128:04 kr + provision
utan provision 23 177 kr utan provision 139:62 kr
Grupp 4: Sammanlagt två års yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket:
21 754 kr + provision 131:05 kr + provision
utan provision 24 177 kr utan provision 145:64 kr
Grupp 5: Sammanlagt tre års yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket:
22 134 kr + provision                  133:34 kr + provision
utan provision 25 441 kr utan provision 153:26 kr
Provisionen är 7% på inarbetat belopp och försäljning

 

Postorder och e-handelsföretag

Lägstalöner 2015*

*exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Timlön

16 år

82:71 kr

17 år

88:71 kr

18 år

129:56 kr

19 år

129:91 kr

20 år 130:83 kr
+ 6 månader 131:83 kr

 

TGA, Ellager och EIO

Lägstalöner* 2015

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Chaufförer 23 250 kr
Lagerarbetare som arbetat i sex månader i yrket samt fyllt 20 år 23 024 kr
Nybörjare 0-6 månader samt arbetstagare fyllda 18 år men inte 20 år 22 192 kr
Ej fyllda 18 år 17 550 kr

 

Livsmedelsföretagen - Ägg

Lägstalöner per timme* 2015

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

17 år 95:58 kr
18 år 127:36 kr
18 år med 6 månaders anställningstid 129:72 kr
Chaufförer 130:52 kr

 

Livsmedelsföretagen - Glass

Lägstalönen 2015 är 128:81 kronor per timme*

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

 

Livsmedelsföretagen - Ost

Lägstalönen 2015 är 129:63 kronor per timme*

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

 

Livsmedelsföretagen - Butik

Tarifflöner 2015*

*exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Månadslön

Timlön

15 år

11 945 kr

71:95 kr

16 år

12 564 kr

75:68 kr

17 år

13 183 kr

79:41 kr

18 år 19 456 kr 117:21 kr

19 år

19 744 kr

118:95 kr

Vid fyllda 18 år och arbetat i branschen:

1 år

21 206 kr

127:76 kr

2 år

21 473 kr

129:37 kr

3 år

22 259 kr

134:10 kr

 

Almega - Lagring och distribution

Lägstalöner per timme* 2015

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

lager-arbetare

Ch 1  (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort)

Ch 2 (övriga chaufförer) 

16 år 88:72 kr    
17 år 94:91 kr    
18 år 129:72 kr 130:97 kr 130:47 kr
19 år 130:07 kr 131:32 kr 130:82 kr
20 år 130:99 kr 132:29 kr 131:74 kr
20 år +6 mån 131:87 kr 133:12 kr 132:62 kr

 

Almega - Lagerpersonal och chaufförer

Lägstalöner per timme* 2015

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

lager-arbetare

Ch 1  (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort)

Ch 2 (övriga chaufförer) 

16 år 83:51 kr    
17 år 89:51 kr    
18 år 129:33 kr 130:58 kr 130:08 kr
19 år 129:68 kr 130:93 kr 130:43 kr
20 år 130:58 kr 131:83 kr 131:33 kr
20 år +6 mån 131:48 kr 132:73 kr 132:23 kr

 

Almega - Fryshusföretag

Lägstalöner per timme* 2015 är 132:15 kr

Efter 4 månaders anställning 132:28 kr

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Kollektivavtalen

Här hittar du kortversioner av avtalen. Läs mer om kollektivavtal.

Övertid och ob

Om din arbetstid är åtta timmar och du jobbar tio timmar är de två extra timmarna den aktuella dagen övertid. Det ska du ha extra betalt för. Som obekväm arbetstid räknas i regel kvälls-, natt- och helgarbete. I det senare fallet handlar det alltså om när du arbetar och inte hur mycket.

Finns kollektivavtal på arbetsplatsen brukar ersättningen för övertid och obekväm arbetstid stå i avtalet. Saknas kollektivavtal på din arbetsplats måste du själv förhandla om ersättningen med din arbetsgivare, alternativt kontakta Handels.

Uppdaterad: 28 mars 2014 Granskad: 28 mars 2014