Lägstalöner 2014

I Sverige har vi inga lagar eller andra regler som reglerar lägstalöner. Men om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal med Handels så framgår det där hur mycket du ska ha betalt. Saknar arbetsplatsen ett kollektivavtal saknas också en lägsta gräns för lönen.

Här ser du de lägstalöner som gäller för de som har kollektivavtal med Handels:

Svensk Handel och KFO - Butik

Lägstalöner per timme* 2014

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Privat butik,
Svensk Handel

Kooperativ butik,
KFO

Kooperativ butik, KFO 
(anställd före 2012-04-01)

16 år 76:64 kr 76:67 kr 76:67 kr
17 år 79:11 kr 79:11 kr 79:11 kr
18 år 114 kr 114:21 kr 114:21 kr
19 år 115:93 kr 117:10 kr 117:10 kr
       

Vid fyllda 18 år och arbetat i branschen:

1 år 119:45 kr 119:45 kr 121:47 kr
2 år 121:47 kr 121:47 kr 129:24 kr
3 år 129:24 kr 129:24 kr  

 

KFO - Stormarknad

Lägstalöner per månad* 2014

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder och vana

 

Lönegrupp 1

Nyanställd 18 år utan branchvana

 

18 960 kr

18 år 18 960 kr
19 år 19 430 kr
19 år, 1 års branschvana 19 735 kr
20 år 20 035 kr
20 år, 1 års branschvana 20 335 kr
20 år, 2 års branschvana 20 635 kr

Lönesättning

Anställd som fyllt 16 år erhåller 75 procent av minimilön för lönegrupp 1 och anställd som fyllt 17 år erhåller 80 procent av samma minimilön.

 

Lönegrupp 2

Anställda med minst 3 års branschvana eller motsvarande yrkesutbildning kombinerad med minst ett års branschvana.

21 548 kr

Lönegrupp 3

Anställda med breddat ansvar, specialistfunktion eller förvärvad mångkunnighet enligt normer fastställda av de lokala parterna.

21 680 kr

 

Svensk Handel - Lager

Lägstalöner per timme* 2014

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Privat lager

Ch 1  (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort)

Ch 2 (övriga chaufförer) 

16 år 82:09 kr    
17 år 88:09 kr    
18 år 126:49 kr 127:74 kr 127:24 kr
19 år 126:84 kr 128:09 kr 127:59 kr
20 år 127:74 kr 128:99 kr 128:49 kr
20 år +6 mån 128:64 kr 129:89 kr 129:39 kr

 

KFO Lager

Lägstalöner per timme* 2014

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

16 år 88:09 kr
17 år 90:02 kr
18 år 127:92 kr
19 år 128:74 kr
+ 6 månader 128:87 kr
+ 6 månader 129:57 kr

 

 

Postorder och e-handelsföretag

Lägstalöner 2014*

*exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Månadslön

Timlön

16 år

14 144 kr

81:29 kr

17 år

15 188 kr

87:27 kr

18 år

22 049 kr

126:72 kr

19 år

22 110 kr

127:07 kr

20 år 22 270 kr 127:99 kr
+ 6 månader 22 444 kr 128:99 kr

 

TGA, Ellager och EIO

Lägstalöner* 2014

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Chaufförer 22 757 kr
Lagerarbetare som arbetat i sex månader i yrket samt fyllt 20 år 22 531 kr
Nybörjare 0-6 månader samt arbetstagare fyllda 18 år men inte 20 år 22 531 kr
Ej fyllda 18 år 17 304 kr

 

Livsmedelsföretagen - Ägg

Lägstalöner per timme* 2014

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

17 år 94:21 kr
18 år 124:63 kr
18 år med 6 månaders anställningstid 126:99 kr
Chaufförer 127:79 kr

 

Livsmedelsföretagen - Glass

Lägstalönen 2014 är 126:08 kronor per timme*

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

 

Livsmedelsföretagen - Ost

Lägstalönen 2014 är 126:90 kronor per timme*

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

 

Livsmedelsföretagen - Butik

Tarifflöner 2014*

*exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

Månadslön

Timlön

15 år

11 707 kr

70:52 kr

16 år

12 326 kr

74:25 kr

17 år

12 945 kr

77:98 kr

18 år 18 980 kr 114:34 kr

19 år

19 268 kr

116:08 kr

Vid fyllda 18 år och arbetat i branschen:

1 år

20 730 kr

124:89 kr

2 år

20 997 kr

126:50 kr

3 år

21 783 kr

131:23 kr

 

Almega - Lagring och distribution

Lägstalöner per timme* 2014

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

lager-arbetare

Ch 1  (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort)

Ch 2 (övriga chaufförer) 

16 år 87:30 kr    
17 år 93:29 kr    
18 år 126:89 kr 128:14 kr 127:64 kr
19 år 127:24 kr 128:49 kr 127:99 kr
20 år 128:16 kr 129:46 kr 128:91 kr
20 år +6 mån 129:04 kr 130:29 kr 129:79 kr

 

Almega - Lagerpersonal och chaufförer

Lägstalöner per timme* 2014

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Ålder

lager-arbetare

Ch 1  (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort)

Ch 2 (övriga chaufförer) 

16 år 82:09 kr    
17 år 88:09 kr    
18 år 126:49 kr 126:49 kr 127:24 kr
19 år 126:84 kr 128:09 kr 127:59 kr
20 år 127:74 kr 128:99 kr 128:49 kr
20 år +6 mån 128:64 kr 129:89 kr 129:39 kr

 

Almega - Fryshusföretag

Lägstalöner per timme* 2014 är 129:32 kr

Efter 4 månaders anställning 129:45 kr

 *exklusive ob-tillägg och semesterersättning

Kollektivavtalen

Här hittar du kortversioner av avtalen. Läs mer om kollektivavtal.

Övertid och ob

Om din arbetstid är åtta timmar och du jobbar tio timmar är de två extra timmarna den aktuella dagen övertid. Det ska du ha extra betalt för. Som obekväm arbetstid räknas i regel kvälls-, natt- och helgarbete. I det senare fallet handlar det alltså om när du arbetar och inte hur mycket.

Finns kollektivavtal på arbetsplatsen brukar ersättningen för övertid och obekväm arbetstid stå i avtalet. Saknas kollektivavtal på din arbetsplats måste du själv förhandla om ersättningen med din arbetsgivare, alternativt kontakta Handels.

Uppdaterad: 28 mars 2014 Granskad: 28 mars 2014