Äldre medlemsavgifter

 

Fram till och med december 2013 bestod medlemsavgiften till a-kassan av två delar:

Grundavgiften var 120 kronor och arbetslöshetsavgiften 102 kronor.

Den totala medlemsavgiften var för dig som inte är att anse som arbetslös:
222 kronor per månad. 

Den totala medlemsavgiften var för dig som anses vara arbetslös:
120 kronor per månad.

Från och med januari 2014 tas arbetslöshetsavgiften bort och avgiften blir då 120 kronor per månad för alla.

Uppdaterad: 2 januari 2013 Granskad: 2 mars 2011