Äldre medlemsavgifter

Avgifter från januari 2013

Grundavgift 120 kr/mån
Arbetslöshetsavgift 102 kr/mån

Total avgift för icke arbetslös medlem
120+102 = 222 kronor per månad.

Total avgift för arbetslös medlem:
120 kronor per månad.

Avgift från januari 2014

Arbetslöshetsavgiften tas bort från januari 2014 och avgiften för alla är då 120 kr per månad.

 

Fram till och med december 2013 bestod medlemsavgiften till a-kassan av två delar:

Grundavgiften var 120 kronor och arbetslöshetsavgiften 102 kronor.

Den totala medlemsavgiften var för dig som inte är att anse som arbetslös:
222 kronor per månad. 

Den totala medlemsavgiften var för dig som anses vara arbetslös:
120 kronor per månad.

Från och med januari 2014 tas arbetslöshetsavgiften bort och avgiften blir då 120 kronor per månad för alla.

Uppdaterad: 2 januari 2013 Granskad: 2 mars 2011