Arbete med fastställd sysselsättningsgrad

Om du har schemalagd arbetstid med en fastställd sysselsättningsgrad ska du lämna uppgift om omfattningen i procent av heltid under rubriken SYSSELSÄTTNINGSGRAD. Om du arbetat helt enligt fastställt schema fördelas arbetslöshetsersättningen jämnt veckovis, d v s även om det faktiska arbetet utförts med fler timmar vissa veckor och färre timmar andra veckor. Detta gäller oavsett om du är månads- eller timavlönad.

Beräkna sysselsättningsgrad

Vilken sysselsättningsgrad du ska fylla i får du fram genom att ta din genomsnittliga arbetstid per vecka och dela den med den arbetstid per vecka som motsvarar heltid (högst 40 timmar per vecka). Heltid kan i vissa fall vara mindre än 40 timmar om du arbetar på en arbetsplats som omfattas av ett kollektivavtal som har ett annat heltidsmått. Kolla med en facklig företrädare eller med arbetsgivaren om du är tveksam.

Exempel:

Du arbetar med ett schema som ger dig en genomsnittlig arbetstid som är 21,45 timmar per vecka. Heltidsmått för tjänsten är 39 timmar per vecka.

Sysselsättningsgraden = 21,45 timmar / 39 timmar per vecka = 55 % av heltid

Arbete med sysselsättningsgrad

Kryssa i 55% i SYSSELSÄTTNINGSGRAD under veckan.

Mertid, övertid eller annat extra arbete

(utöver fastställd sysselsättningsgrad)

Om du har arbetat mer än din ordinarie sysselsättningsgrad, t ex mertid, övertid eller annat extraarbete, ska du dessutom redovisa den extra tiden i rutan för arbetade timmar för respektive dag. Det blir då sysselsättningsgraden tillsammans med den faktiska arbetade extratiden som ligger till grund för beräkningen av antalet ersättningsdagar per vecka.

Exempel:

Du arbetar 55% av heltid och har utöver det arbetet mertid med 2 timmar på måndag och 1 timme och 30 minuter på onsdag.

Arbete med sysselsättningsgrad + mertid

Kryssa i 55% i SYSSELSÄTTNINGSGRAD under veckan samt kryssa i 2 timmar ARBETE på måndag och 1 timme + 1 halvtimme ARBETE på onsdag.

Publicerad: 15 april 2011 Granskad: 15 april 2011