A-kassans Mina sidor

Snabbt, säkert och enkelt
Fyll i och skicka dina kassakort
Se dina utbetalningar, mm.
Logga in på a-kassans Mina sidor

Öppet och utbetalning vid påsk

I samband med påsk har vi stängt långfredagen och annandag påsk. Utbetalning i vecka 15 sker på fredag den 10 april.

Höjning av underlag för ersättning

Från måndag den 6 april 2015 höjer vi underlag för ersättningen med 2,47 %. Höjningen är beräknad utifrån våra största avtalsområden. Högsta dagpenningen är fortsatt 680 kronor per dag.

Enkätstudie om inkomstbortfall

Ekonomiska stödsystem för arbetslösa har förändrats kraftigt i Sverige de senaste åren. Därför kommer Socialhögskolan vid Lunds Universitet med start 12 april 2015 att genomföra en digital enkätstudie med syfte att undersöka arbetslösas upplevelser av inkomstbortfall och försörjningsmöjligheter under arbetslöshet.

Föreningsstämman 2015

Vi håller vår föreningsstämma den 21 maj 2015. Inför stämman har du som medlem möjlighet att nominera och välja ombud till densamma.

Inbetalning av medlemsavgift

Vi har bytt faktureringssystem på Handels och du har fått ett personligt OCR-nummer som kommer att vara samma under alla månader. För att inbetalningen av din avgift ska bli rätt är det viktigt att du använder dig av det nya OCR-numret som du ska ha fått utsänt från november. Plusgiro-kontot är däremot detsamma som förut.
Notera även att aviseringen går ut några dagar senare än förut.

Vissa störningar i Mina sidor då många loggar in samtidigt

Vi arbetar febrilt med att få Mina sidor att svara snabbt och fungera felfritt vid inloggning. När många försöker logga in samtidigt blir belastning på funktionen för hög och du kan uppleva problem med att komma in eller få Mina sidor att svara på kommandon. Den här typen av problem blir extra märkbara på måndagar då många vill logga in och deklarera kassakort. Om du får problem med inloggningen eller att Mina sidor bara står och "tuggar" ber vi dig försöka lite senare.

Höjt schablonbelopp för kulturarbete

Från och med den 1 januari 2015 höjs schablonbeloppet för omräkning av tillfälligt konstnärligt från 158 till 165 kronor. Arbete som utförs från 1 januari 2015 ska omräknas med 165 kronor.

Ska du söka ersättning?

Så här gör du för att söka ersättning.

Steg för steg

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

I foldern ges en kort och enkel information om arbetslöshetsförsäkringen.

Öppna foldern