A-kassans Mina sidor

Snabbt, säkert och enkelt
Fyll i och skicka dina kassakort
Se dina utbetalningar, mm.
Logga in på a-kassans Mina sidor

Mina sidor är uppgraderat

Mina sidor uppgraderades 9-10 maj. Läs mer om nyheter i Mina sidor.

Höjning av underlag för ersättning

Från måndag den 6 april 2015 höjer vi underlag för ersättningen med 2,47 %. Höjningen är beräknad utifrån våra största avtalsområden. Högsta dagpenningen är fortsatt 680 kronor per dag.

Enkätstudie om inkomstbortfall

Från den 12 april kommer Socialhögskolan vid Lunds Universitet genomföra en digital enkätstudie med syfte att undersöka arbetslösas upplevelser av inkomstbortfall och försörjningsmöjligheter under arbetslöshet.

Föreningsstämman 2015

Vi håller vår föreningsstämma den 21 maj 2015. Inför stämman har du som medlem möjlighet att nominera och välja ombud till densamma.

Ska du söka ersättning?

Så här gör du för att söka ersättning.

Steg för steg

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

I foldern ges en kort och enkel information om arbetslöshetsförsäkringen.

Öppna foldern